Spodní sečení

                          Vzduchem chlazené benzínové motory                                                    Vodou chlazené dieselové motory

                                     124V- 104 cm / 122 cm                                                                              321D – 122 cm

                                     124VCE – 132 cm                                                                                        325D – 132 cm / 155 cm

                                     225 – 122 cm / 132 cm                                                                              430D – 155 cm / 182 cm

                                     226V – 122cm / 132 cm