Přední sečení

Vzduchem chlazené benzínové motory                            Vodou chlazené dieselové motory

620TCE  – 122 cm / 132 cm                                                  721DT – 132 cm / 155 cm

                                                                                                       725DT – 132 cm / 155 cm  

                                                                                                                     930D – 132 cm / 155 cm / 182 cm